Create your own web pages in minutes...

Tuisblad:

Tuisblad

Preke Argief (Audio)
Die preke word opgedeel per jaar.

Vir die periode 1 Jan tot 31 Des van die spesifieke jaar


Uit praktiese oogpunt het die kerkraad besluit om net 3 jare se preke in die argief te dra.
Indien U wel enige van die ander preke wil verkry kan u gerus vir oudl. Tjaart Coetzee
'n whatsapp stuur na 0733303777 of 'n epos na tacoetzee@gmail.com met die besonderhede van die preek
wat u verlang. Hy sal dit so spoedig moontlik vir u stuur.

Opsomming van bladsy:

Hierdie
is 'n lys
van
alle leesdienste gehou
uitsluitend preke
gedoen gedurende
die huidige maan.
Dagstukkies:

Huidige maand

Argief